Karlstads historia

Karlstad ligger vid Vänerns norra strand och är Sveriges sjuttonde största stad med sina drygt 60 000 invånare. Karlstad är även residensstad i Värmlands län och centralorten i Karlstad kommun. Karlstad var en viktig handelsplats för vikingarna, som kallade staden Tingvalla. Namnet omnämns första gången i texter från 1200-talet. Stadens nuvarande namn kom till då kung Karl IX grundade staden år 1584, då med bara 45 hushåll i hela staden. Den äldre stavningen av namnet var Carlstad. Antalet hushåll skulle dock växa i Karlstad med tiden, särskilt i samband med den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet. På 1890-talet hade Karlstad en ungefärlig befolkning på 8700 invånare, vilket var en betydligt större stad jämförelsevis i Sverige än vad den är idag med sina 60 000 invånare. 40 år senare, 1930, hade befolkningen ökat med 140 procent, till knappt 21 000 invånare.

Karlstad har idag ett säreget utseende som präglas av många breda gator och ett stort torg. Dessa gator byggdes medvetet bredare än normalt i slutet av 1800-talet, eftersom Karlstad precis som många andra städer förr ofta drabbades av bränder. De breda så kallade brandgatorna byggdes efter en särskilt stor brand 1865. Meningen var att gatorna skulle förhindra att elden spred sig från ett hus till ett annat.Karlstads historia 2

I början av 1900-talet var Karlstad scen för en historiskt betydelsefull händelse, då Karlstadskonferensen hölls i staden år 1905, under vilken unionen mellan Sverige och Norge upplöstes. Staden har även fortsättningsvis under 1900-talet varit betydelsefull, till exempel genom att Värmlands regemente och försvarsområde och Värmlandsbrigaden höll till i staden fram till 1994. Även viktiga militära staber som Bergslagens militärområdesstab och 16.arméfördelningsstaben har haft sin hemvist i Karlstad.

Stadens nuvarande mål är att fortsätta växa och utvecklas. Kommunen har tagit fram en vision som de kallar ”Livskvalitet Karlstad 100 000”, vilket går ut på att kommunen vill komma upp i 100 000 invånare från sina nu knappt 90 000, och därmed även skapa bättre livskvalitet och fler jobb för sina invånare. Att staden även utvecklas på andra sätt, till exempel genom att Högskolan i Karlstad fick universitetsstatus 1999, bidrar sannolikt till ett ökat antal invånare, och gör att kommunpolitikerna kan nå sitt mål i framtiden.

 
 
 

About the author

More posts by