Karlstads historia

Karlstad är en av landets äldsta städer och har både en spännande och rik historia. Under vikingatiden hette Karlstad Tingvalla och vikingarna höll ting och marknader på platsen. Ortsnamnet Tingvalla levde ända till slutet av 1500-talet då Karl IX ger staden stadsrättigheter. På den här tiden innebar det många fördelar att få benämnas som stad, och orten bytte då namn till Karlstad för att ära kungen som grundlade den moderna staden. Fast den var en liten stad, enbart cirka 150 personer bodde här vid tidpunkten. Trots att Karlstad länge var en stad med få invånare, har de boende tänkt stort och staden hade tidigt gymnasium och bra vägar för transporter.

Sola i Karlstad

Det finns flera viktiga händelser som har format Karlstad. några hållpunkter i Karlstads historia är exempelvis när domkyrkan invigs och när unionen mellan Norge och Sverige avslutas. Däremot finns det inget, eller ingen, som kan slå Eva Lisa Holtz när det gäller att bli förknippad med staden. Hon levde under 1700-talet och hade ett värdshus. Hon kallades för ”Sola i Karlstad”, ett namn som idag associeras med själva staden och inte en person. Eva Lisa Holtz fick smeknamnet eftersom hon alltid var på glatt humör. Tyvärr finns inte värdshuset kvar men hennes smeknamn lever i allra högsta grad, eftersom kommunen använder det som sin slogan.

Viktiga monument och byggnader

I Karlstad kan du även se Sveriges längsta stenbro. Östra bron som den heter började att byggas redan 1761 och är en av få lämningar från den här tiden. Precis som de flesta svenska städer där byggnaderna var av trä, så har även Karlstad drabbats av bränder. Sommaren 1865 uppstod en stor brand och enbart cirka 2 % av staden undkom lågorna. Domkyrkan, biskopsgården och bostadshus i stadsdelen Almen är några av de få byggnaderna som finns kvar innan elden slukade allt. Ett annat viktigt monument är den staty som restes 50 år efter Karlstadskonferensen. Fredsmonumentet är en hyllning till det fredliga slut, unionen mellan Sverige och Norge fick, och som slöts i staden.

 
 
 

About the author

More posts by