Karlstads universitet

Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet då det bildades så sent som 1999, men det har redan runt 12 500 studenter och mer än 1200 anställda. Lärosätets historia är dock längre än så, eftersom undervisning bedrevs där långt innan det fick statusen universitet. Mellan 1843 och 1968 var folkskollärarseminariet förlagt till det lärosäte som idag huserar KAU eller Karlstads universitet. Seminariet ombildades 1968 till Lärarhögskolan. Innan dess, 1963, hade man tillsatt en kommitté för att utreda hur stort rekryteringsunderlaget var för högskoleundervisning i Värmland. Det visade sig att det var mer än tillräckligt, och man började planera för ett universitet i Karlstad. Planerna skulle dock komma att ändras, och det som grundades i Karlstad var en högskolefilial till Göteborgs universitet. Våren 1977 godkändes dock en högskolereform i riksdagen som innebar att högskoleverksamheten i Karlstad skulle bedrivas i en samlad organisation. Detta ledde till att Högskolan i Karlstad grundades den 1 juli samma år.

Under 1990-talet växte en vision som redan tidigare funnits, nämligen den att högskolan skulle bli ett universitet. För att uppnå detta utvecklades högskolans forskning till en egen karlstadsmodell, gästprofessorer knöts till skolans forskningsprofiler och doktorander kunde utbildas i Karlstad tack vare samarbeten med andra universitet. Detta resulterade i att Högskolan i Karlstad tillsammans med sina motsvarigheter i Växjö och Örebro godkändes som universitet av regeringen den 9 juli 1998, ett beslut som skulle börja gälla den 1 januari året efter.Karlstads universitet 2

Idag har Karlstads universitet två fakulteter: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. En handelshögskola är också knuten till universitetet, där man bland mycket annat kan läsa civilekonomprogrammet, IT-design, turismvetenskap och projektledning. Universitetets campus ligger något utanför Karlstads stadskärna, i Kronoparken, en stadsdel ungefär fem kilometer nordost om stadens centrum. Campuset har sammanlagt 13 byggnader som alla är sammankopplade och finns inom en 250 meters radie från huvudingången. För att ett universitet eller lärosäte ska vara trivsamt och skapa en stimulerande miljö att lära sig i, är det viktigt att byggnaderna och lokalerna är rena och välskötta. Därför är det viktigt att anlita en seriös fastighetsförvaltare att ta hand om dem. Du hittar en sådan på Rubin.nu.

 
 
 

About the author

More posts by