Näringsliv i Karlstad

Karlstad är Sveriges 17:e största tätort, med drygt 61 500 invånare, och som sådan finns det incitament för flera av landets stora företag att etablera sig i staden. En av de största industrierna i Karlstad är massa- och pappersindustrin, och en av de största arbetsgivarna i Karlstad inom den industrin är Metso Fiber. Metso Fiber levererar kompletta produktionsanläggningar för tillverkning av både massa och papper, och är världsledande inom sin bransch. I Karlstad har företaget runt 1000 anställda, vilket gör att det inte bara är den största arbetsgivaren inom sin bransch, utan en av de största privata arbetsgivarna i Karlstad kommun. Ett annat dotterbolag i samma koncern är Metso Paper Karlstad AB, som tillverkar mjukpappersmaskiner och har ungefär 500 anställda i Karlstad.

Även flera företag inom IT-branschen är stora arbetsgivare i Karlstad. Ett exempel är TeliaSonera, som i Karlstad har en nätdriftscentral. Centralen servar TeliaSoneras nät över hela världen, och är således omfattande. Dessutom har företaget en kundtjänst för privatpersoner baserad i Karlstad, liksom en säljkår. Totalt har företaget runt 340 anställda i Karlstad.

Två stora företag inom bygg- och fastighetsindustrin utgör också en viktig del av Karlstads näringsliv. De är Skanska och Rami Rent. Skanska utvecklar, bygger och underhåller både de miljöer som människor bor i och som de reser i, och i Värmland har de två huvudsakliga avdelningar med personal från Karlstad: Region Väg och Anläggning Väst, som har runt 45 anställda, och Region Hus Väst, som har runt 130 anställda.

Vad gäller Rami Rent är det med sina totalt 8300 anställda och 200 avdelningar i Norge, Sverige och Danmark ett av de största installations- och serviceföretagen i Norden. I Karlstad har de runt 120 anställda.

Den enskilt största arbetsgivaren i Karlstad är dock Karlstads kommun, som har runt 7000 anställda. Länets största arbetsplats är Centralsjukhuset i Karlstad, som har runt 3200 anställda.

Om du vill idka mer småskalig näringsverksamhet än arbetsgivarna ovan, till exempel genom att köpa och sälja kläder, möbler och annat från ditt hem, bör du besöka Allaannonser.nu. Där finns en mängd köp-och-sälj-sajter samlade, så att du bara behöver göra en sökning för att hitta det du letar efter.

 
 
 

About the author

More posts by